Členská schůze Fan Clubu Sparta

sobota 27.06.2020
V sobotu dne 27.6. 2020 proběhla na stadionu Sparty členská schůze FCS

Přítomno bylo 81 členů z 37 poboček z toho celkem 34 jejích předsedů.


Začátek byl slavnostnějšího rázu, kdy předseda spolku Svatopluk Kunert předal dresy a poblahopřál letošním jubilantům z řad předsedů poboček.

 
Následoval program schůze. Po volbě předsedajícího schůze a určení zapisovatele, byla přednesena zpráva o činnosti FCS za uplynulé období, výsledky hospodaření FCS a zpráva kontrolní komise. Poté bylo jednohlasně schváleno hospodaření Fan Clubu za rok 2019 a následovalo slovo ACS.
 
Za Spartu pozvání přijali, marketingový ředitel Sparty Kamil Veselý a projektový specialista Pavel Kubát, který má na Spartě Fan Club na starost.


Slovo předsedy bylo spojeno s diskuzí ohledně nových podmínek na následující sezonu.


Velká diskuze byla vedena na téma prodeje vstupenek, kdy jsou v této koronavirové době omezené počty. Nejvíce byl pod palbou otázek ředitel marketingu, který odpovídal na situaci ohledně stadionu, permanentek a služeb pro diváky, ale také na některé otázky sportovního rázu, které tlumočil od sportovního ředitele Tomáše Rosického, který se kvůli koronavirovým opatření schůze nemohl zúčastnit.


Poděkování patří všem zúčastněným, zvláště těm, kteří vážili přes 300 km dlouhou cestu. Budeme se těšit na příští setkání Fan Clubu Sparty a doufejme, že následující sezóna bude pro všechny Sparťany jen lepší.

Dokumenty