Rozhovor - Miloš Pásler, předseda FCS Miřetice

středa 25.03.2020
Krátké představení FCS Miřetice očima předsedy pobočky

Předseda FCS: Miloš Pásler
Datum vzniku pobočky: 1.7.2019
Počet členů pobočky: 92
Vzdálenost pobočky od Generali  Česká pojišťovna Areny: 150 km

Co pro vás znamená fráze: "Být sparťanem?"
Už od školních let jsem spojen se Spartou. Ve škole, co si pamatuji, jsem si do různých sešitů maloval znak Sparty a vystřihoval a lepil různé články a fota z jednotlivých zápasu Sparty. Samozřejmostí bylo, když si rodiče v roce 1967 koupili první osobní automobil škodu 1000MB, tak první výzdoba tohoto vozu bylo vyvěšení vlaječky Sparty s podpisy všech hráčů. Toto sepětí se Spartou mně vydrželo můj dosavadní život až do nynějšího důchodového věku a doufám, že mně to vydrží až do konce života. Prakticky se dá říci, že nebylo dne a není dne v dnešní době, abych se nezajímal o dění v naší Spartičce. Proto pro mě znamená „být Sparťanem“ každodenní fandění a zajímání se co je nového ve Spartě, je to prostě pro mě nedílná součást života.

Jaký je váš největší zážitek se Spartou?
Vyjmenovat moje největší zážitky by bylo na dlouhou dobu. Ať je to každá výhra Sparty v lize nebo v pohárech, ale především pro mě bylo a je velkým zážitkem sledovat hru našich hráčů Sparty, kteří působili v naší reprezentaci. Když zavzpomínám na éru Kvašňáka, Táborského, Migase, Maška, Bergera, Nedvěda, Skuhravého, Rosického, Straky, Lafaty a Dočkala (nechtěl bych na někoho zapomenout) tak sledovat tyto hráče byl pro mě vždy nevšední zážitek. Je pravda, že v poslední době je pro naše hráče reprezentace hodně vzdálená, ale věřím, že opět přijde doba, kdy bude Sparta hlavním dodavatelem hráčů do naší reprezentace. V podstatě se dá říct, že každá návštěva utkání Sparty, ale i každá akce pořádaná Spartou je pro mě velkým zážitkem.

Jak dlouho funguje vaše pobočka a jaký byl vlastně impuls jejího vzniku?
Naše nynější pobočka funguje pouze jeden rok, to znamená, že byla založena v roce 2019. Navázali jsme na naší předchozí pobočku, která pracovala 17 let od roku 1998 a byla zrušena v roce 2015 pro malý zájem tehdejší členské základny, které jsem byl také členem. Proto největším impulsem vzniku naší pobočky bylo obnovení a navázání na práci minulé pobočky. Myslím si, že se nám to zatím podařilo, o čemž svědčí počet členů naší členské základny, který čítá 92 členů.

Na který počin jste nejvíc pyšní, co se nejvíc povedlo?
Nejvíce jsme pyšní na to, že se nám daří přesvědčovat čím dál více členů naší pobočky pro společnou práci pro náš fan club. Dokladem toho jsou návštěvy domácích fotbalových utkání Sparty, účast na halovém fotbalovém turnaji v Přelouči, pořádání prvního společenského plesu, pořádání dětského dne, spolupořádání s obecním úřadem pohádkového lesa pro malé děti a jiné akce. Co se nejvíc povedlo? Tak to si myslím naše členská základna. Nato, že jsme poměrně malá obec, která čítá asi 1200 obyvatel tak 92 členů našeho fan clubu je podle mě velice dobrý výsledek.

Co je při řízení pobočky nejsložitější?
Při řízení pobočky je nejsložitější organizace všech našich společných akcí. Nikdy jsem si nepředstavoval, co to všechno obnáší. Proto jsem vytvořil šestičlenný výbor naší pobočky, scházíme se pravidelně jednou za měsíc a snažíme se většinou záležitosti kolem fan clubu řešit společně. Zatím se dá říci, že to takhle funguje velice dobře, za což bych chtěl našim členům našeho výboru poděkovat. Reakce našich členů na toto vedení pobočky je většinou kladná, tak se snažíme v této naší práci pokračovat.

Jak prožíváte zápasy, jezdíte a kde se scházíte při venkovních?
Na domácí zápasy Sparty se většinou snažíme zorganizovat hromadný zájezd. Vždy záleží na zájmu řadových členů a hlavně na atraktivnosti soupeře. Tady bych chtěl apelovat na členy a vzbudit v nich větší zájem o tuto činnost. Věřím, že s lepšími výsledky Sparty se to to zlepší. Celkově se dá říci, že na každém domácím utkání Sparty máme své zastoupení. Co se týká venkovních zápasů tak se scházíme v naší útulné restauraci Sport v Miřeticích, kde sledujeme zápasy na plátně. Tato restaurace je pro nás centrum veškerého dění v naší pobočce.

O jaký typ akcí mají vaši členové největší zájem?
Tady bych rozdělil naši členskou základnu na dvě skupiny. Ta první podotýkám, že je menší, tak je prostě hnací motor naší pobočky. Má zájem o veškeré dění, hlavně návštěvu domácích fotbalových utkání Sparty, společné akce v Generali aréně, ale i o akce pořádané naším fan clubem. Druhá větší skupina volí pohodlnější činnost v podobě sledování jak domácích, tak venkovních zápasů Sparty na plátně v naší restauraci, ale věřím, že s lepšími výsledky naši Sparty se to změní ve větší aktivitu našich členů.

Co chcete do dalších let vylepšit ve fungování vaší pobočky?
V první řadě udržet si v případě ještě rozšířit naši členskou základnu dále probudit větší aktivitu a zájem většiny našich členů o dění ve fan clubu. Ještě bych chtěl sehnat finanční prostředky na velkou vlajku, kterou mávají jednotlivé pobočky před domácími zápasy na stadionu a tím zviditelnit náš fan club Sparta v Miřeticích.

Jak se vám líbí práce Sparty s fanoušky?
Práce Sparty s fanoušky je na velice dobré úrovni. Tady bych vyzvedl především výbornou komunikaci mezi vedením Fan Clubu Sparta a pobočkami. Dále se mně velice zamlouvali další akce pořádané Spartou ať je to otevřený trénink na Letné, prohlídka stadionu, setkání předsedů poboček s vedením Sparty a jiné. Také různé benefity, které Sparta poskytuje svým fanouškům, jsou velice příjemné.

Bylo v posledních letech bez úspěchů složité udržet si sparťanskou „víru“?
Je pravda, že v posledních letech byly výsledky Sparty pro fanoušky neuspokojivé. Musíme, ale všichni věřit, že budeme zase na takovém místě, na které Sparta vždy patřila a opět bude patřit. Proto si myslím, že pro takové fandy, kteří fandí Spartě celý život, a mezi takové patřím i já, není vůbec složité si udržet sparťanskou „víru“.

Co byste vzkázal všem sparťanským fanouškům?
Vydržet a nenechat se odradit. Lepší časy opět přijdou!

PK