Členská schůze Fan Clubu Sparta

neděle 02.06.2019
V sobotu 1.června 2019 se konala na stadionu AC Sparta Praha v tiskovém centru členská schůze Fan Clubu Sparty, přítomno bylo 54 členů z toho 6 členů výkonného výboru FCS

Na úvod schůze předal za FCS předseda spolku Svatopluk Kunert jeho předchůdci Jaroslavovi Obdržalovi dres a poblahopřál mu k životnímu jubileu. Po volbě předsedajícího schůze a zapisovatele, následovalo schválení změny stanov. Ty byly jednohlasně schváleny. Dalším bodem schůze byla volba kontrolní komise, do které byli zvoleni Anna Antonová z pobočky Neratovice, Tomáš Čapek z pobočky Sedlice a Antonín Lopata z pobočky Žatec.


Byla přednesena zpráva o činnosti za uplynulé období, zpráva o financích FCS a slovo předsedy spojené s diskuzí ohledně fungování Fan Clubu Sparta, kde se hovořilo o všech činnostech Fan Clubu, návštěvu domácích i venkovních utkání, rezervace vstupenek, autobusová doprava na zápasy nebo pořádání akcí v regionech. Zmíněny byly také podmínky a benefity pro pobočky na novou sezonu.


Oficiální část členské schůze byla tímto ukončena a po krátké pauze následovala druhá část, na kterou přijal pozvání generální sekretář AC Sparta Praha pan Dušan Žovinec. Ten odpovídal velmi otevřeně na veškeré dotazy týkající se fungování klubu. Na závěr přislíbil účast na příští členské schůzi.

Dokumenty