Pobočka FCS Praha

pondělí 13.12.2021
Vánoční schůze obnovené pobočky FCS PRAHA

Na termín pátek 10. prosince připadla historicky 1. vánoční schůze obnovené pobočky FCS PRAHA, která se konala v holešovické hospůdce U Malého Berlína, kterou provozují velcí sparťané. Díky nim nám bylo dovoleno zabrat celý salonek a trochu si ho také vyzdobit.

 I přes nepříznivou dobu dorazila polovina dospělých členů pobočky a také přijali pozvání hosté z Uherského Brodu a Týnce nad Sázavou. Obzvláště Pavlu Macháčkovi, jako zástupci výboru FCS, děkujeme za proslov a zodpovězení několika otázek týkajících se fungování Fan Clubu.

 Po pár organizačních záležitostech, které bylo potřeba probrat (schválení návrhu nové vlajky, přijetí nových členů, účasti na turnajích, předání dárků rodičům pro dětské členy  apod.), jsme se již věnovali volné zábavě. Navštívil nás i Ježíšek v podobě tomboly a jisté dary vzbudili v některých členech hodně radosti.

 Závěrem chci poděkovat všem, kteří dorazili a věřím, že najdeme příležitost se opět sejít v této super sestavě.

 

za FCS PRAHA    Michal Krása