50.let pobočky ve Svatém Poli

čtvrtek 02.09.2021
Ve Svatém Poli oslavila pobočka FCS 50 let své činnosti

V minulém roce to bylo padesát let, kdy dne 2. 10. 1970 na ustavující schůzi Spartaklubu Svatého Pole (dnešní Fan Club Sparta Svaté Pole) byl zvolen první předseda a členský výbor. Pandemická opatření donutila současné členy Fan Clubu uspořádat výroční oslavu až v roce 2021. Dne 27. 10. 2021 tak zapíše paní kronikářka obce Svaté Pole do místní kroniky „Oslava Výroční 50 let od založení Fanklubu Sparta Svaté Pole“.

Do místního kulturního střediska se v tento den sjelo přes 50 hostů, mezi nimiž byli členové fan clubu, starosta obce Svaté Pole pan Josef Šimonovský, kronikářka obce Svaté Pole Ing. Adéla Bergerová,  předseda Fan Clubu Sparta Praha pan Svatopluk Kunert a především legendy fotbalové Sparty a československé kopané Jan Berger a Lumír Mistr. Právě beseda s legendami Sparty byla vrcholem slavnostního večera.

Program zahájil současný předseda Fan Clubu Sparty ve Svatém Poli pan Kamil Junger, který všechny hosty srdečně přivítal a poděkoval za možnost spoluorganizovat tento významný večer pro všechny sparťany v přilehlém okolí. Následoval zpěv hymny AC Sparta Praha. Krátký referát o historii činnosti Fan Clubu ve Svatém Poli přednesl Mgr. Peter Kozohorský. V referátu byla zdůrazněna hlavní myšlenka Fan Clubu, a to sportovní a lidská sounáležitost a podpora fair play. Byla vyzdvižena finanční podpora členů Fan Clubu v boji proti čínskému viru COVID-19 a nemalá finanční podpora moravským obcím, které v průběhu června 2021 postihlo ničivé tornádo.

Následující beseda s bývalými fotbalisty Janem Bergrem a Lumírem Mistrem přinesla úsměvné chvíle, ale také seriózní dotazy a zajímavé odpovědi. Hosté se například dozvěděli, jakou nejkrásnější branku Lumír Mistr vsítil, kdo byl největší kamarád Honzy Bergra během aktivní hráčské kariéry, jak moc oba hráči měli a neměli rádi zimní přípravu, či zda si někdy v budoucnu troufnou na trenérské řemeslo. Debata se vedla také okolo současné situace v AC Sparta Praha. Beseda byla zakončena slavnostním momentem, kdy obě legendy československého fotbalu a pražské Sparty, společně s panem Kunertem, předali děkovný pohár čestnému předsedovi Fan Clubu Sparty panu Zdeňkovi Jungerovi, který právě v roce 1970 pobočku ve Svatém Poli zakládal a během temných normalizačních let komunistické zlovůle pobočku provozoval pod hrozbou trestního stíhání. Besedu formálně zakončil předseda  Fan Clubu Sparty pan Svatopluk Kunert, který organizátorům poděkoval za uspořádání oslavy, popřál všem hezkou zábavu, hlavně zdraví a hodně sil do dalších let činnosti. Děkovnou řeč přidal také starosta města Svaté Pole pan Josef Šimonovský. Následovala krátká autogramiáda bývalých hráčů Sparty, společné focení a losování tomboly. Neformální část večera pokračovala společným rautem, na který finančně přispěla obec Svaté Pole a klub AC Sparta Praha. Tímto bychom rádi poděkovali za všechny finanční příspěvky, výboru Fan Clubu Sparty za dodání cen do tomboly a zprostředkování setkání s legendami jako je Jan Berger a Lumír Mistr.  

Co víc si přát? Snad jen minimálně dalších 50 let činnosti Fan Clubu Sparty v malé obci na Dobříšsku. A v blízké době titul pro náš milovaný klub.

 

Ať žije nejslavnější klub ve střední Evropě – ať žije Sparta !