Z historie - vznik Spartaklubu

pátek 05.03.2021
Již je to 55 let od první ustavující schůze Spartaklubu (dnešní Fan Clubu Sparta)

Těžké byly začátky a založení tehdejšího Spartaklubu. V únoru roku 1965 byla žádost o založení ještě zamítnuta, ale v prosinci téhož roku dala XI.konference Sparty podnět k jeho ustavení a 16.prosince 1965 schválil hlavní výbor jednoty jeho status. Následně se pak 6.3.1966  konala první ustavující konference odboru přátel Sparty v letenském sále kina Ponrepo a začal fungovat Spartaklub.

Prvním předsedou Spartaklubu byl zvolen národní umělec a režisér Martin Frič. Od založení tohoto spolku rostl počet jeho členů, který se neustále zvyšoval a v roce 1980 vykazoval  skoro 30000 vystavených členských průkazů.
Byla jiná doba, ale smysl fungování tohoto spolku byl stejný jako je tomu dnes, kdy Fan Club sdružuje fanoušky Sparty v pobočkách po celé České republice. Již tenkrát pořádali pobočky ve svých regionech různé sportovní i společenské  akce pro širokou sparťanskou veřejnost. Pro mládež zaštiťoval Spartaklub různé turnaje a spolupracoval i se staršími sparťany, kdy se pořádaly besedy s hráči a utkání internacionálu Sparty.

Hlavní vždy byla morální podpora a šíření dobrého jména Sparty po celé zemi. Být součástí Spartaklubu byla pro členy i možností být ve velké sparťanské rodině, která podporovala svůj milovaný klub jak v dobách úspěšných, tak v dobách kdy se příliš nedařilo.

I v těchto letech by to měla být hlavně čest a hrdost, podporovat takto náš nejslavnější fotbalový klub. A tak další generace sparťanů mají možnost navázat na tuto tradici a stát se členy Fan Clubu Sparta.

Ať žije Sparta!!!

Ať žije Fan Club Sparta!!!